SALİH EKİNCİ VE PARTİSİZ YÖNETİM

 

Bildiğini bilen kişi liderdir, takip edin.

Çin atasözü

Sayın Salih Ekinci, benimle ilk defa temas kurduğunda oldukça şaşırmış ve de ümitlenmiştim. Şaşkınlığım beni nasıl bulduğundan, ümidim ise “yalnız” olmadığımı anlamamdan kaynaklanıyordu. Benim gibi düşünen başkalarının da olduğunu hele, hele Sayın Ekinci gibi önemli eserler vermiş kişiler bulunduğunu bilmek doğrusu insana cesaret veriyordu. Emekli bir İlköğretim Müfettişi vatandaşımızın 25 yıllık çalışmalarını kitaplaştırarak kamuoyunun hizmetine sunması ve bunu yaparken de pek çok yazarımızın yaptığı gibi “meşhur olmak” ., “para kazanmak” gibi bir tutku ile değil bir vatan borcu ve insanlık hizmeti olarak görmesi her türlü takdirin üzerindedir. Sayın Ekinci 2006 yılında Diclem Sahaf Yayınlarından yayımlanan en önemli yapıtı olan Parti(siz) Yönetin isimli eserinde içinde siyasi partilerin olmadığı bir yönetim şekli ile yalnız ülkemizin değil., tüm insanlığın kurtulabileceğini gözler önüne seren bir sistemi anlatmaktadır.

Sayın Ekinci’nin  “. Halihazır yönetim sürecinde ehliyetli temsilcilerin işbaşına gelmesi, gelse bile özgür iradesini kullanabilmesi olası değildir.” Şeklindeki son derece önemli saptamasına katılmamak olası mı? İşbaşına gelen yöneticiler  ehil kişiler olsalar bile finansmana gereksinimleri vardır, bu finansman sürekli olma zorundadır, dolayısı ile partilerin hegemonyasındaki sistem doğal olarak doğal olarak kapital sahiplerinin kontrolunda olacaktır. Semaye kesimlerinin ulusları ve ulusların da daha büyük uluslar arası sermaye tarafından kontrol edilmediği bir sistem öneren Ekinci bunun yapılabilmesinin olası olduğunu verdiği örnekler ve çözüm önerileri ile somut olarak kitabında ortaya koymuştur. Bu yeni seçeneğin öngördüğü sistem bütün dünya ülkeleri tarafından uygulamaya konulabilir niteliktedir.

Sayın Ekinci’nin çalışmaları, siyasetin parti örgütlenmesi dışında yapılmasının sadece kaos yaratacağı ve bunun da kapital-finansın işine yarayacağını savunanlara da çok doğru verilmiş bir yanıt niteliğindedir. Çünkü çözüm önerileri ve ortaya koyduğu seçenek tamamen emekçi halk kesimlerinin örgütlenmesi ve kendi temsilcilerini seçmesine dayanmaktadır.

“Partisiz Yönetim” gerçekleştiğinde,

-Halk taşraya ulaşmış yerel meclislerde madde ve insan kaynaklarının kullanımı ile ilgili çalışmaları da yasama çalışmalarını da yakından izleme ve istediğinde katılma olanağına kavuşacaktır,

-Halk yerel meclisler aracılığı ile hem örgütlenme hem de yasal yönetimin davranışlarını denetleme olanağı bulacaktır,

-Halk özgür iradesi ile çalışmalarını yakından izlediği temsilci ve temsilci adaylarını seçme hakkına kavuşacaktır,

-Bağımsız olarak seçilecek olan temsilciler, sadece halka karşı sorumlu olacağı için halk doğrudan egemenliğini kullanma/kullandırma durumunda olacaktır,

-Temsilciler halka karşı sorumlu olacağından dışarıdan gelecek olan telkin ve direktiflerden çok toplum içinden gelecek olan uyarıcılara açık olacaktır,

-Kamu personeli siyasi parti korkusu olmaksızın yönetime katılma olanağı bulacaktır, bu şekilde zayıf düşmüş olan devlet örgütü güçlenecek ve işlevselliği artacaktır.

Yukarıda çok kısa değinilmiş olan Sayın Ekinci’nin önerileri ve atılması gerekli adımlar adı geçen eserde son derece ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

KAYNAK:  Sergi Yayınevi – İzmir “Seçenek Partisiz Siyaset”  Sayfa: 94-95

YAZAR    : Hüseyin Gündüz Öklem